2018 - nu

 • Meer klanten geadviseerd en ontzorgd met Bonaroo

2017

 • Eind 2017 start Bonaroo met initiatief Stallijst.nl
 • Gewerkt met Savon(ruby soap client), GraphQL, Redis
 • Via Rails met gems als rspec, factory_girl, i18n, faker, cloudinary, carrierwave, mini_magick, fog, friendly_id, devise, stripe, dotenv, active admin, wicked, bootsnap
 • Hosting op Heroku, Amazon(S3), Bitbucket, Gitlab & Github
 • Omscholen naar Elixir/Phoenix & Vue
 • Aangenomen bij Bonaroo
 • Bij Cowlinq gewerkt, maar ook daar geen product / market fit
 • Trial Sprint Republiq

2016

 • Ruby/Rails, JS/Node (incl. ES6), Mocha, Chai, Nightwatch, React, Redux, HTML5, CSS3, Sass
 • Postgresql, NoSQL, SQLite, MongoDB
 • Overzicht van Ruby on Rails links via Github
 • Via Codaisseur sinds oktober nog meer development
 • Verhuizing naar Amsterdam eind september
 • Leren van development via Treehouse sinds mei

Goede doelen:

 • Wikipedia
 • Adviseur (growth) Welcome